کانون ها

شفیعی گفت: هرجا که کار دولت و نظام گره خورده است تصمیم و تفکر بسیجی راهگشا بوده است. البته بسیجی بودن به صرف داشتن یک کارت نیست.
شفیعی گفت: هرجا که کار دولت و نظام گره خورده است تصمیم و تفکر بسیجی راهگشا بوده است. البته بسیجی بودن به صرف داشتن یک کارت نیست.
بمناسبت هفته بسیج محمد باقری در جمع هئیت رئیسه و شورای بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه ی شهید مهاجر اصفهان امروز صبح حضور یافت و گفت حمایت و تقویت مدیران جهادی و انقلابی وظیفه بسیج اساتید
بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج نشست تخصصی حلقه صالحین این مرکز با حضور مسول دفتر بسیج اساتید شهرستان کاشان و اساتید آن مرکز برگزار شد

اندیشکده ها

بمناسبت هفته بسیج محمد باقری در جمع هئیت رئیسه و شورای بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه ی شهید مهاجر اصفهان امروز صبح حضور یافت و گفت حمایت و تقویت مدیران جهادی و انقلابی وظیفه بسیج اساتید
بمناسبت هفته بسیج محمد باقری در جمع هئیت رئیسه و شورای بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه ی شهید مهاجر اصفهان امروز صبح حضور یافت و گفت حمایت و تقویت مدیران جهادی و انقلابی وظیفه بسیج اساتید

معاونت ها

نشست فصلی مدیران محترم کانون های بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر هم اکنون با حضور دکتر دارا معاونت محترم فرهنگی سازمان مرکزی بسیج اساتید کشور در حال برگزاری است.
نشست فصلی مدیران محترم کانون های بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر هم اکنون با حضور دکتر دارا معاونت محترم فرهنگی سازمان مرکزی بسیج اساتید کشور در حال برگزاری است.
در ابتدای نشست دکتر محمود محمدی مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان ضمن خیرمقدم به اساتید محترم پیرامون معرفی این دانشگاه و عملکرد آن طی چندین سال قبل تا کنون ایراد سخنرانی نمودند سپس دکتر مطیع مدرس جنگ نرم و هیئت علمی دانشگاه صنعتی پیرامون مسایل روز در حال سخنرانی می باشند
نشست فصلی مدیران محترم کانون های بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر هم اکنون با حضور دکتر دارا معاونت محترم فرهنگی سازمان مرکزی بسیج اساتید کشور در حال برگزاری است.
نشست فصلی مدیران محترم کانون های بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر هم اکنون با حضور دکتر دارا معاونت محترم فرهنگی سازمان مرکزی بسیج اساتید کشور در حال برگزاری است.
نشست فصلی مدیران محترم کانون های بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر هم اکنون با حضور دکتر دارا معاونت محترم فرهنگی سازمان مرکزی بسیج اساتید کشور در حال برگزاری است.
نشست فصلی مدیران محترم کانون های بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر هم اکنون با حضور دکتر دارا معاونت محترم فرهنگی سازمان مرکزی بسیج اساتید کشور در حال برگزاری است.
مسئول سازمان بسیج اساتید اصفهان گفت: رسالت اصلی بسیج، حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
سایت بسیج اساتید استان اصفهان
سایت بسیج اساتید استان اصفهان
سایت بسیج اساتید استان اصفهان
سایت بسیج اساتید استان اصفهان

اخبار سازمان

معرفی آثار اساتید

معرفی اساتید